Dzisiejsze czytania

Kalendarz Możesz otrzymywać powiadomienia o wydarzeniach z kalendarza.

wtorek, 4 grudnia 2012

Roraty

W Adwencie, zgodnie z wielowiekową tradycją, sięgającą XIII wieku, sprawowane są w polskich kościołach Msze Święte zwane Roratami. Nazwę tej Mszy dają pierwsze słowa liturgii (antyfona na wejście), zaczerpnięte z proroka Izajasza, które brzmią: Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant iustumNiebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego, jak rosę (por. Iz 45, 8). Roraty sprawowane są ku czci Najświętszej Maryi Panny, która jest naszą najważniejszą Przewodniczką adwentową. Podczas Rorat zapala się specjalną świecę symbolizującą Maryję, która jest Jutrzenką poprzedzającą Wschodzące Słońce – Jezusa Chrystusa.
W naszej parafii roraty sprawowane są w dni powszednie o godz. 7:00.

Roraty, zgodnie z zaleceniem Księdza Proboszcza, przebiegają według porządku:
Msza Święta rozpoczyna się przy zgaszonych światłach w kościele. Podczas pieśni Rorate caeli, celebrans z ministrantami udają się do ołtarza średnią drogą (obok ołtarza bocznego). Po dojściu do prezbiterium (przyklęknięcie), wszyscy zajmują swoje miejsca. W czasie śpiewu antyfony Oto Pan, Bóg, przyjdzie celebrans podchodzi do świecy roratniej i ją zapala (należy pomóc w tym kapłanowi, zdejmując świecę z lichtarza). Zapalane są w tym czasie również światła w kościele. Jeden z ministrantów odbiera od kapłana świecę. Dalej Msza przebiega według normalnego porządku, powrót do Zakrystii najkrótszą drogą.

W czasie Adwentu zaleca się stosowanie trzeciej aklamacji po przeistoczeniu:
K.: Wielka jest Tajemnica naszej Wiary.
W.: Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza