Dzisiejsze czytania

Kalendarz Możesz otrzymywać powiadomienia o wydarzeniach z kalendarza.

Ksiądz Opiekun

Wspólnota ministrancka nie miałaby racji bytu, gdyby nie stojący na jej czele Ksiądz Opiekun. Podstawowym zadaniem Księdza Opiekuna jest dbanie o nasz rozwój duchowy i pogłębianie naszej relacji z Bogiem. Oprócz przygotowywania zbiórek, wspiera nas swoim osobistym świadectwem i czasem poświęcanym naszej grupie. Podczas zbiórek prowadzonych przez Księdza Opiekuna, oprócz treści liturgicznych i spraw bieżących, przybliżane są nam aktualne tematy jakimi żyje Kościół.

Ksiądz Tomasz Kalinowski urodził się 29 maja 1978 roku. Przyjął święcenia prezbiteriatu z rąk abp. Sławoja Leszka Głódzia 4 czerwca 2005 roku. Wcześniej pracował w parafii Poświętne oraz na Marysinie Wawerskim.
Od 27 sierpnia 2014 roku jest opiekunem konkatedralnej Służby Liturgicznej. Ponadto pełni funkcję katechety w XIX Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Warszawy, a także ceremoniarza konkatedralnego.


Poprzedni Księża Opiekunowie


ks. Bernard Czerwiński
1999 – 2001
ks. Zdzisław Gniazdowski
2001 – 2002
ks. Dariusz Marczak
2002 – 2005
ks. Tomasz Kowalczyk
2005 – 2010
ks. Cezary Szałkowski
2010 – 2012
ks. Marek Lemiech
2012 – 2014