Dzisiejsze czytania

Kalendarz Możesz otrzymywać powiadomienia o wydarzeniach z kalendarza.

Ksiądz Proboszcz

Choć wspólnota ministrancka posiada swojego księdza opiekuna, najważniejszą dla nas osobą pozostaje Ksiądz Proboszcz. Stoi on na czele całej parafii, trzyma więc pieczę także nad działalnością ministrantów. Wspomaga nas i nadaje główne kierunki rozwoju naszej wspólnoty.

Ksiądz dr Wacław Madej urodził się 27 lipca 1963 roku w Warszawie. Przyjął święcenia prezbiteratu z rąk bpa Kazimierza Romaniuka 22 maja 1993 roku. Ukończył studia doktoranckie na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie. Od 2004 roku był proboszczem parafii św. Marka Ewangelisty na warszawskim Targówku.
Ksiądz Proboszcz jest wykładowcą teologii moralnej w Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej, którego był pierwszym Rektorem. Kanonik gremialny Kapituły Konkatedralnej.
Decyzją Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera SAC, od 4 października 2014 r. pełni urząd proboszcza parafii na Kamionku.