Dzisiejsze czytania

Kalendarz Możesz otrzymywać powiadomienia o wydarzeniach z kalendarza.

środa, 10 kwietnia 2019

Niedziela Palmowa

Zapraszam do lektury notki podsumowującej ustalenia jakie poczyniliśmy podczas  zbiórki dotyczącej przebiegu Niedzieli Palmową w naszej parafii.


Już teraz przypominam i zapraszam na przygotowanie wody święconej  w sobotę (13.04.) o godz. 10:00!

Podział funkcji


Przebieg liturgii

W szyku procesyjnym (krzyż, świece) udajemy się nawą boczną pod chór. Tam się zatrzymujemy. Krucyferariusz wraz z akolitami przesuwają się na bok, aby umożliwić przejście w trakcie poświęcenie palm. Kapłan rozpoczyna Mszę znakiem krzyża, wygłasza pozdrowienie i modlitwę błogosławieństwa palm (mikrofon i księga). Następnie następuje obrzęd poświęcenia palm (kociołek z wodą święconą oraz kropielnica; przejście wzdłuż nawy głównej). Po powrocie kapłan odczytuje Ewangelię o wjeździe do Jerozolimy oraz zachętę do procesji.

Procesyjnie udajemy się nawą główną do ołtarza. Po wejściu do prezbiterium, kapłan oddaje cześć ołtarzowi i udaje się na miejsce przewodniczenia. Opuściwszy inne obrzędy, odmawia kolektę mszalną. Rozpoczyna się Liturgia Słowa. W zamieszaniu dotyczącym Męki Pańskiej, nie wolno zapomnieć o przygotowaniu również standardowych czytań mszalnych. Lektor wcielający się w tłum i inne osoby nie powinien czytać II czytania. W czasie aklamacji Chwała Tobie… czytający zajmują swoje miejsca: lektor czytający kwestie Narratora – Ewangelisty przy ambonce (kwestie oznaczone E.), kapłan czytający kwestie Chrystusa (X) pozostaje przy miejscu przewodniczenia lub udaje się do ołtarza (mikrofon!), zaś lektor czytający kwestie tłumu i innych osób (kwestie oznaczone T. oraz I.) do mikrofonu ustawianego obok katedry biskupiej. Przy czytaniu posługujemy się lekcjonarzem. Przygotowując się, należy pamiętać o nowym tłumaczeniu lekcjonarza. Czytania według tego tłumaczenia są zamieszczane na stronie brewiarz.pl

Opis Męki Pańskiej czyta się bez świec. Lektorzy muszą obowiązkowo być ubrani w alby. Z racji, że trwa niedzielny cykl czytań C, odczytywana zostaje Męka według św. Łukasza, wersja dłuższa. Jedynie na Mszy o godz. 11:30 jest to wersja krótsza. Tytuł (Męka naszego Pana…) oraz aklamację końcową (Oto słowo Pańskie) wygłasza narrator. 
Następnie wyznajemy swoją wiarę. Kolejne obrzędy są sprawowane jak w każdą niedzielę.

Lektorzy Męki Pańskiej czytający na mszach przedpołudniowych pozostają na początek kolejnej mszy, aby pomóc w przeprowadzeniu procesji.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza