Dzisiejsze czytania

Kalendarz Możesz otrzymywać powiadomienia o wydarzeniach z kalendarza.

poniedziałek, 23 maja 2016

Boże Ciało i dawna Oktawa

W najbliższy czwartek przeżywać będziemy przeżywać Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej zwaną popularnie Bożym Ciałem. Jest to również uroczystość tytułu naszej parafii, czyli dzień parafialnego odpustu. Główna Msza Święta tego dnia będzie sprawowana o godz. 10:00. Po niej wyruszy procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy zlokalizowanych na ulicach Kamionka.

Podział funkcji

Przebieg liturgii

Msza przebiega standardowo, z asystą pontyfikalną. Po Modlitwie po Komunii opuszczane są Obrzędy Zakończenia. Wystawiany jest Najświętszy Sakrament. Kapłan przewodniczący liturgii zasypuje kadzielnice i okadza Najświętszy Sakrament. Następnie podawany jest mu welon naramienny i rozpoczyna się procesja.
Na czele procesji niesiony jest krzyż. Nie towarzyszą mu jednak świece. Następnie za nim ustawiają się chorągwie i feretrony. Przed ministrantami idą bielanki sypiące kwiatki. Ministranci z dzwonkami ustawieni według wzrostu. Bezpośrednio przed Najświętszym Sakramentem idzie kadzielnica z łódką oraz akolici ze świecami.
Po dojściu do ołtarza Monstrancja umieszczana jest na ołtarzu. Następuje okadzenie bez wcześniejszego zasypania. Odczytywana jest Ewangelia. Po niej odśpiewane jest wezwanie: "Święty Boże, święty mocny...". W jej trakcie celebrans nakłada kadzidło i okadza Najświętszy Sakrament. Po modlitwie procesja rusza dalej. Opisana sytuacja powtarza się przy kolejnych ołtarzach. Przy IV ołtarzu po Ewangelii wygłaszana jest homilia.
Na zakończenie procesji na stojąco śpiewany jest hymn "Ciebie, Boga, wysławiamy". W trakcie ostatniej zwrotki hymnu następuje zasypanie i okadzenie. Po oracji następuje błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Dawna Oktawa

W wyniku reformy liturgicznej zniesiono oktawę Bożego Ciała. Na prośbę Episkopatu Polski w Polsce został zachowany zwyczaj obchodzenia oktawy poprzez codzienne procesje teoforyczne, choć nie ma ona już charakteru liturgicznego. W naszej parafii zachowujemy ten zwyczaj poprzez procesje jakie w tych dniach następują po wieczornej Mszy Świętej (około 18:40). W związku ze zwiększoną liczbą funkcji, ustaliliśmy dodatkowe dyżury, których porządek zamieszczono poniżej.

Oczywiście osoby niewpisane w grafik lub niezapisane na konkretny dzień są również mile widziane! Jest to również świetna okazja do spokojnego przećwiczenia sobie wykonywania trudniejszych funkcji ministranckich.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza